• Malaysia
June 18, 2024

Menteri Sumber Manusia Umum Minggu Latihan Kebangsaan (NTW) 2024

Menteri Sumber Manusia, Yang Berhormat Steven Sim Chee Keong, hari ini mengumumkan tarikh National Training Week (NTW) 2024 dalam majlis bertempat di Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Majlis tersebut juga dihadiri Yang Berbahagia Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia yang baru dan Datuk Dr. Syed Hussain Syed Husman, Presiden Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)

Minister of Human Resources Announces National Training Week (NTW) 2024

The Minister of Human Resources, Yang Berhormat Steven Sim Chee Keong, today announced the dates of the National Training Week (NTW) 2024 in an event at the Hilton Hotel, Kuala Lumpur. The launch was also witnessed by Yang Berbahagia Datoโ€™ Sri Khairul Dzaimee bin Daud, the newly minted Secretary General of the Ministry of Human Resources and Datuk Dr. Syed Hussain Syed Husman, the President of Malaysian Employers Federation (MEF)

Malayadailytoday