June 23, 2024

Usia persaraan kakitangan bank komersial kini 61 tahun

Perjanjian kolektif (CA) yang baharu ditandatangani oleh Kesatuan Kebangsaan Pekerja Bank (NUBE) dengan Persatuan Bank Komersial Malaysia telah menyenaraikan usia persaraan baharu kakitangan bank komersial di negara ini naik kepada 61 tahun